Hedefimiz: Eğitimin her aşamasında öğrencilerini;

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,
Bilimi rehber edinen,
Yeniliklere açık,
Edebi ve sanatsal yaklaşımları gelişmiş,
Bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri yaşamın her safhasında kullanabilen,
Birden fazla dil öğrenerek farklı kültürlerden daha fazla yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
Ulusal ve uluslar arası platformlar da kendisini ifade edebilen,
Sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanan,
Dürüst,
Cömert,
Takım çalışması yapan,
Demokratik lider niteliklerine sahip

bir birey olarak yetiştirmektir.