Öğrencilerden Beklentilerimiz

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,Türk milletinin milli,ahlaki,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, Ailesini,Vatanını,Milletini seven ve yücelten,Topluma karşı sorumluluk duyan öğrenciler olmaları,
Hukuka,toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,
Doğru,dürüst,yardımsever,erdemli,saygılı ve çalışkan olmaları,
Kaba söz ve davranışta bulunmamaları,
Millet malını,okulunu ve okulun eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar vermemeleri,
Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları,bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerden uzak durmaları,
Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,Okul,öğrenci,veli sözleşmesine uygun davranmaları,
Kitapları sevmeleri,kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını iyi işler yaparak geçirmeleri,
Zararlı,bölücü,yıkıcı,siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları,
Bilişim araçlarını kişisel,toplumsal ve eğitsel amaçlar için kullanmalarını,toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları,
Çevreye karşı duyarlı olmaları,çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,
İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
İnsan hak ve özgürlüğüyle,onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
Beden ,zeka ve duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri,
Kendilerine ve çevresinde yaşayan tüm canlılara saygı duymayı öğrenmeleri,